Přeskočit na obsah stránky | Přeskočit na menu

Nabídka služeb

Organizační zajištění zadání veřejné zakázky
Zadávání veřejných zakázek se řídí v plném rozsahu zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Společnost Eurotender s.r.o., na základě smluvního vztahu, provádí pro objednatele, v rámci organizačního zabezpečení celého průběhu zadání veřejné zakázky, zejména následující činnosti:
 • zpracování návrhu zadávacích podmínek, jejich konzultaci se zadavatelem a následné vypracování definitivního znění
 • zajištění uveřejnění oznámení zadávacího řízení v informačním systému České republiky a EU
 • kontrola úplnosti předané technické části dokumentace
 • zajištění vícetisků technické části zadávací dokumentace
 • předání zájemcům o veřejnou zakázku
 • vypracování jmenovací listiny pro členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
 • vypracování čestných prohlášení členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, v případě účasti na jednání komise i pro jejich náhradníky
 • organizační zabezpečení přijímání obálek, otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů včetně pořízení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • vypracování stručné charakteristiky nabídek
 • vypracování rekapitulace obsahu podaných nabídek
 • organizační zajištění všech jednání hodnotící komise, účast na nich, pořízení zápisů včetně dokumentů vyžadovaných zákonem
 • vypracování "Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky" a předání zadavateli k podpisu
 • rozeslání "Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky" uchazečům
 • vypracování a zajištění uveřejnění výsledků zadávacího řízení v informačním systému
 • zpracování zprávy zadavatele o průběhu zadání
 • zpracování kompletace a předání veškeré dokumentace o průběhu zadání veřejné zakázky zadavateli

V případě podání opravných prostředků ze strany uchazečů se pak tato činnost rozšiřuje o:
 • zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách
 • zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • předání dokumentace o zadání zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • ukončení soutěže po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu uchazeče
Společnost Eurotender s.r.o. ručí za zákonný průběh veřejné zakázky a je povinna uhradit zadavateli prostřednictvím svého pojistitele veškerou případně vzniklou finanční škodu.

Za tímto účelem je společnost Eurotender s.r.o. pojištěna pojistnou smlouvou se společností MAXIMA pojišťovna, a.s. č. 6501200138 o pojištění profesní odpovědnosti.

Dále poskytujeme poradenské služby v rámci:
 • veřejných zakázek, které nejsou organizovány naší společností


sublogo
(c) Eurotender.cz 2006. Naposledy aktualizováno : 06.06.2020

MenuPřeskočit na začátek stránky