Přeskočit na obsah stránky | Přeskočit na menu

Informační přehled o realizovaných zakázkách - VÝBĚR

Pro informaci uvádíme následující výběr příkladmých zakázek organizovaných společností Eurotender s.r.o. :

Stavební práce


název zakázky zadavatel druh řízení limit zakázky Cenová nabídka vítězného uchazeče v Kč (bez DPH) Termíny průběhu výběrového řízení
Výstavba atmosférické stanice Křešín u Pacova Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené podlimitní 33 994 081,-Kč 27.03.2012 - 18.07.2012
Oprava a památková obnova vnějšího pláště budovy Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu otevřené podlimitní 21 816 249,-Kč
18.10.2011 - 29.03.2012
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa Povodí Moravy, s.p. užší nadlimitní 259 168 574,-Kč
16.09.2011 - 31.05.2012
Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice Ministerstvo zemědělství ČR, ústřední pozemkový úřad
zjednodušené podlimitní 9 622 272,-Kč
01.09.2011 - 25.11.2011
Protipovodňová opatření v k.ú. Cvrčovice Pozemkový úřad Břeclav otevřené podlimitní 6 432 267,-Kč 12.08.2011 - 22.11.2011
Přístavba laboratoří a počítačového centra v rámci operačního programu VaVpI Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. užší podlimitní 60 451 593,-Kč
29.07.2011 - 28.11.2011
Morava, Moravská Nová Ves, km 91,200 - 92,200, sanace nátrže PB Povodí Moravy, s.p. otevřené podlimitní 8 987 006,-Kč 04.07.2011 - 27.10.2011
Výměna obvodového pláště a oken v AB Mze ČR, Zarámí 88, Zlín Krajská agentura pro zemědělství a venkov Zlínský kraj otevřené podlimitní 18 474 671,-Kč 03.06.2011 - 09.09.2011
113 068 STA Dyje, km 26,77 - 27,60- Břeclav, předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský) Povodí Moravy, s.p. otevřené podlimitní 8 637 275,-Kč
03.06.2011 - 16.09.2011
Univerzita Hradec Králové, Palachovy koleje - opravy a částečná rekonstrukce elektrických rozvodů a bytových jader, montáže strukturované kabeláže a STA vchodu A,B Univerzita Hradec Králové otevřené podlimitní 6 489 466,-Kč 18.03.2011 - 03.06.2011

Služby

název zakázky zadavatel druh řízení limit zakázky Cenová nabídka vítězného uchazeče v Kč (bez DPH) Termíny průběhu výběrového řízení
Litava II - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy Povodí Moravy, s.p. otevřené nadlimitní 1 956 000,-Kč 20.02.2012 - 28.06.2012
Technický dozor stavebníka v rámci realizace stavby "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.A etapa" Povodí Moravy, s.p. zjednodušené podlimitní 3 299 000,-Kč 13.03.2012 - 30.05.2012
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Slezská univerzita v Opavě zjednodušené podlimitní 4 450 440,-Kč 18.10.2011 - 03.01.2012
Provozovatel techniky systému snímání povrchu terénu Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
otevřené nadlimitní 4 390 000,- 02.03.2010- 02.07.2010
Svratka II - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) - 26,370 (Rajhrad - Holasice) Povodí Moravy, s.p. otevřené nadlimitní 4 790 000,-Kč 11.10.2011 - 21.02.2012
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zašová a Zubří Ministerstvo zemědělství ČR - Ekonomický úsek otevřené nadlimitní 24 230 880,-Kč 19.08.2011 - 22.12.2011
TDI a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace staveb: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. zjednodušené
podlimitní
1 246 000,-Kč 17.08.2011 - 13.12.2011
Poskytování projektových, inženýrských a souvisejících odborně technických služeb v oblasti vodohospodářských staveb Povodí Moravy, s.p. otevřené s rámcovou smlouvou nadlimitní 312 301 317,-Kč 16.08.2011 - 27.0.2012
Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dyje a Kyjovky Povodí Moravy, s.p. otevřené nadlimitní 4 900 000,-Kč 04.07.2011 - 29.11.2011
Služby správce stavby pro realizaci odkanalizování části města Havířova - Bludovice a Dolní Datyně Statutární město Havířov otevřené nadlimitní 6 356 000,-Kč 04.03.2011 - 09.08.2011


Dodávky
název zakázky zadavatel druh řízení limit zakázky Cenová nabídka vítězného uchazeče v Kč (bez DPH) Termíny průběhu výběrového řízení
Dodávka systémů pro měření fotosyntézy, transpirace, respirace a růstových parametrů Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 17 616 293,-Kč 11.01.2012 - 28.06.2012
Dodávky výpočetní a kancelářské techniky Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené (s rámcovou smlouvou) nadlimitní 5 201 665,-Kč 23.01.2012 - 19.06.2012
Dodávka analytických přístrojů a laboratorního vybavení pro pedologickou laboratoř Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 7 169 392,-Kč 09.02.2012 - 19.06.2012
Dodávka komor s otevřeným vrchem pro fumigaci CO2 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 11 250 000,-Kč 20.02.2012 - 21.06.2012
Dodávka techniky pro polní pokusnictví Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. zjednodušené podlimitní 4 495 000,-Kč 02.03.2012 - 18.06.2012
Dodávka disperzního Ramanského konfokálního mikroskopu a FT-IR spektrometru Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 4 995 000,-K 15.03.2012 - 19.07.2012
Dodávka systémů pro měření respirace Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. zjednodušené podlimitní 4 560 000,-Kč 20.03.2012 - 21.06.2012
Dodávka automatických analyzátorů a zařízení pro monitoring znečištění ovzduší Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 5 308 100,-Kč 23.11.2011 - 05.03.2012
Dodávka přístrojů pro analytickou chromatografii a doplňkové analýzy Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 17 820 000,-Kč 23.11.2011 - 09.03.2012
Dodávka přístrojů pro základní analýzy, přípravu a uchování vzorků Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. otevřené nadlimitní 9 213 364,-Kč 07.12.2011 - 05.06.2012

sublogo
(c) Eurotender.cz 2006. Naposledy aktualizováno : 06.06.2020

MenuPřeskočit na začátek stránky